Với mục tiêu giúp các bạn sinh viên có cơ hội tìm hiểu và tiếp xúc với ngôn ngữ SQL, chinh phục nguồn dữ liệu vô tận trong xu hướng chuyển đổi số, Trung tâm đào tạo Công nghệ và Thiết kế…

read more