1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN:

Chuyển đổi số bùng nổ, các doanh nghiệp liên tục đổi mới và cải tiến sản phẩm, ứng dụng công nghệ để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Chính vì thế việc vận dụng tư duy thiết kế để cải tiến, làm ra những sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường là một vấn đề thiết yếu quyết định tính sống còn của doanh nghiệp. Khóa học cung cấp kiến thức và phương pháp tư duy, làm việc hiệu quả để giúp học viên áp dụng vào thực tiễn công việc.

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

  • Nắm vững phương pháp & quy trình phát triển sản phẩm: Nghiên cứu thị trường, xác định vấn đề, thiết kế & xây dựng sản phẩm, ra mắt & đánh giá hiệu quả.
  • Giải quyết các bài toán thực tế: Định lượng thị trường, các chỉ số ưu tiên, pain-points của khách hàng, cải tiến sản phẩm.
  • Làm việc đội nhóm hiệu quả: Xây dựng kiến thức tổng quan về thiết kế, công nghệ, kinh doanh & phương pháp làm việc đội nhóm hiệu quả.

3. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Người làm lĩnh vực sản xuất, dịch vụ.
  • Người làm lĩnh vực nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới

4. HỌC PHÍ: 3.000.000 VNĐ/HV

Giảm 20% cho 5 học viên đăng ký đầu tiên.

Giảm 20% cho sinh viên hệ chính quy UEH (đang theo học trong thời hạn)

Giảm 15% học phí cho học viên cao học, văn bằng 2, liên thông của UEH.

Giảm 10% cho đối tượng là sinh viên (ngoài UEH).

Giảm 5% học phí cho cựu sinh viên UEH.

5. THỜI GIAN HỌC: 6 buổi

6. HÌNH THỨC HỌC TẬP:  Online/Offline

7. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH:

STT

Nội dung

Thời lượng

1

Quản trị sản phẩm trong doanh nghiệp

–    Mô hình kinh doanh (Business model canvas)

–    Xác định cơ hội phát triển sản phẩm mới

–    Thu thập thông tin để tiến hành phân tích, phác thảo Product Innovation Charter (PIC)

2 buổi

2

Tư duy thiết kế (1)

–    Quy trình tư duy giúp tạo ra các giải pháp đổi mới sáng tạo.

–    Stage 1&2: Thấu hiểu và xác định vấn đề (Empathize & Define problem)

–    AEIOU Empathy map

–    Công cụ Problem Tree

1 buổi

3

Tư duy thiết kế (2)

–    Stage 3: Idea

–    Stage 4: Prototype

–    Cung cấp công cụ làm Idea và Prototype

1 buổi

4

Tư duy thiết kế (3)

–    Stage 5: Test

–    Đánh giá và Kiểm tra ý tưởng

1 buổi

5

Thực hành làm bài tập nhóm

1 buổi

Tổng cộng

6 buổi