1. TỔNG QUAN KHOÁ HỌC

Trong môi trường kinh doanh hiện nay, các nhà quản lý, trưởng nhóm dự án, các nhà phân tích cũng như các cán bộ trong doanh nghiệp cần phải ra quyết định một cách nhanh chóng và chính xác. Có rất nhiều công cụ giúp thực hiện các mục đích trên, tuy nhiên đa số thường phức tạp hay đắt tiền.

MS Excel – với sức mạnh của các tính năng nâng cao sẵn có cũng như tính phổ biến được xem như một công cụ rất tốt để phân tích các vấn đề của doanh nghiệp, đề xuất các giải pháp và các quyết định mà trong một chừng mực nào đó có thể được xem như hỗ trợ doanh nghiệp đạt được lợi thế cạnh tranh.

2. MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

Kết thúc khóa học, học viên được kỳ vọng có thể:

   • Nâng cao kỹ năng xử lý, tiền xử lý dữ liệu trên bảng tính
   • Biết cách tổ chức, sắp xếp dữ liệu trên bảng tính một cách khoa học
   • Biết sử dụng công cụ để tổng hợp, thống kê dữ liệu
   • Biết cách phân tích và trình bày dữ liệu theo nhiều tiêu chí
   • Biết cách xây dựng các Dashboard để hỗ trợ báo cáo quản trị cho doanh nghiệp

3. ĐỐI TƯỢNG: Sinh viên, nhân viên hoặc quản lý tại các doanh nghiệp.

3. HỌC PHÍ: 1.200.000 VNĐ/HV

Giảm 20% cho 5 học viên đăng ký đầu tiên.

Giảm 20% cho sinh viên hệ chính quy UEH (đang theo học trong thời hạn)

Giảm 15% học phí cho học viên cao học, văn bằng 2, liên thông của UEH.

Giảm 10% cho đối tượng là sinh viên (ngoài UEH).

Giảm 5% học phí cho cựu sinh viên UEH.

4. THỜI GIAN MỞ LỚP: 

– Khóa học Offline 01/07/2024 (Thứ 2-4-6, 18g00 – 20g45) 

– Khóa học Online 01/07/2024 (Thứ 2-4-6, 18g00 – 20g45) 

5. THỜI GIAN HỌC: 6 buổi

6. ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT:

Người học phải có kiến thức căn bản về sử dụng máy tính với các công cụ Tin học văn phòng (Word, Excel và Powerpoint) và kiến thức về thống kê.

7. NỘI DUNG:

STT Nội dung Thời lượng
1

Bài 1: Hàm và các qui tắc xử lý dữ liệu

–      Nhóm hàm xử lý chuỗi

–      Nhóm hàm số học và thống kê

–      Nhóm hàm dò tìm

–      Nhóm hàm thời gian

1 buổi
2

Bài 2: Cơ sở dữ liệu

–      Tổ chức dữ liệu trên bảng tính

–      Sắp xếp và trích lọc dữ liệu

–      Định dạng dữ liệu theo điều kiện

–      Kiểm tra nhập liệu với Data Validation

1 buổi
3

Bài 3: Tổng hợp và thống kê dữ liệu

–      Thống kê mô tả dữ liệu (Descriptive Statistics)

–      Báo cáo tổng hợp nhóm (Subtotal)

–      Hợp nhất dữ liệu (Consolidate)

–      Tổng hợp dữ liệu đa chiều (PivotTable và PivotChart)

–      Trình bày dữ liệu thống kê bằng đồ thị

2 buổi
4

Bài 4: Xây dựng các Dashboard (Business Intelligence)

–      Lập mô hình dữ liệu bằng PowerPivot

–      Tạo các cột Tính toán trên mô hình dữ liệu

–      Tổng hợp dữ liệu từ PowerPivot

–      Tạo Dashboard bằng PowerView

2 buổi
TỔNG CỘNG 6 buổi

8. GIẢNG VIÊN KHÓA HỌC:

Thạc sĩ Trần Lê Phúc Thịnh

Giảng viên khoa BIT – UEH