1. TỔNG QUAN

Khoá học Trực quan hóa dữ liệu bằng Power BI sẽ giúp học viên có thể:

– Có được tư duy phân tích và kết nối các cơ sở dữ liệu.

– Hiểu được vai trò của BI và công cụ Power BI.

– Biết phân tích và xây dựng báo cáo bằng Power BI.

– Áp dụng và triển khai được Power BI cho công việc trực quan hoá báo cáo quản trị trong doanh nghiệp

2. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: Sinh viên, nhà quản lý, người làm về dữ liệu, báo cáo trong doanh nghiệp,…

3. HỌC PHÍ: 3.000.000 VNĐ/HV

Giảm 20% cho 5 học viên đăng ký đầu tiên.

Giảm 20% cho sinh viên hệ chính quy UEH (đang theo học trong thời hạn)

Giảm 15% học phí cho học viên cao học, văn bằng 2, liên thông của UEH.

Giảm 10% cho đối tượng là sinh viên (ngoài UEH).

Giảm 5% học phí cho cựu sinh viên UEH.

4. THỜI GIAN MỞ LỚP:

Khóa học Offline: 18/12/2023 (Thứ 2 – 4 – 6; 18h – 20h45)

Khóa học Online: 19/12/2023 (Thứ 3 – 5 – 7; 18h – 20h45)

5. THỜI GIAN HỌC: 8 buổi 

6. HÌNH THỨC HỌC TẬP:

Trực tiếp tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

7. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH:

Buổi

Nội dung

Ghi chú

Buổi 1: Giới thiệu tổng quan về Power BI

 • Dữ liệu và 4 loại phân tích dữ liệu
 • Quản lý thông tin trong doanh nghiệp
 • Giới thiệu giải pháp Power BI
 • Hệ sinh thái Power BI
 • Quy trình người dùng và quy trình xử lý dữ liệu bằng PBI
 • Power Query và Power Pivot
 

Buổi 2: Power Query và giới thiệu M language

 • Giới thiệu giao diện Power Query
 • Tính năng Append 
 • Tính năng Merge query
 • Tính năng Unpivot column
 • Quản lý Queries
 • Giới thiệu M-Code
 

Buổi 3: Data Modeling

 • Giới thiệu Mô hình dữ liệu và giá trị của nó
 • Mô hình Star và Snowflake
 • Thành phần của data model
 

Buổi 4: Dax

 • Giới thiệu về DAX
 • Calculated Columns và Measures
 • Row Context và Filter Context
 • Hàm DAX thông dụng
 

Buổi 5: Dax Time Intelligence

 • Date Table
 • Hàm Sameperiodlastyear/ TotalYTD/ TotalMTD/ TotalQTD
 • Các hàm dịch chuyển (DateAdd/ Dateinperiod/…)
 

Buổi 6: Thực hành Dax

 • Nhóm hàm sử dụng cho Relationship (RELATED/ USERELATIONSHIP/…)
 • Xác định KPI và viết DAX/ Calculated column
 • So sánh giữa DAX và DAX time intelligence
 

Buổi 7: Tạo biểu đồ và tính năng báo cáo

 • Tạo Biểu đồ và thêm biểu đồ trong Visual Market
 • Lựa chọn biểu đồ phù hợp nhu cầu
 • Những lưu ý khi thiết kế biểu đồ
 • Tính năng Format và Selection
 • Custom theme/ Analytics/ Conditional Formatting
 • Xây dựng bố cục và Mobile View
 

Buổi 8: Triển khai Báo cáo và tổng kết + Review project

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *