Liên hệ

Điện thoại

02839574217

Email

atd@ueh.edu.vn

Địa chỉ

UEH, B2-014, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP. HCM

Giờ làm việc

07h30 - 17h