Sáng ngày 06 tháng 11 năm 2023, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) giữa Trường Công nghệ và Thiết kế UEH (CTD) và Học viện G.AP. (G.A.P Institute), đã chính thức diễn ra thành công tốt đẹp. Tham dự lễ…

read more