TỔNG QUAN

Chứng chỉ ứng dụng CNTT là Chứng chỉ Quốc gia, chứng nhận kỹ năng sử dụng CNTT đúng theo Chuẩn do Bộ thông tin và Truyền thông quy định, được ban hành tại Thông tư 03/2014/TT-BTTT.

Đây là Chứng chỉ tin học quốc gia mới (thay cho Chứng chỉ Tin học A, B trước đây) và bao gồm 02 cấp độ: Cơ bản và Nâng cao.

Chứng chỉ ứng dụng CNTT có thể gọi dưới các tên sau: Chứng chỉ tin học quốc gia hoặc Chứng chỉ xác nhận kỹ năng sử dụng CNTT theo chuẩn quốc gia.

Chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản là cần thiết đối với sinh viên (cần hoàn thiện các văn bằng chứng chỉ để tốt nghiệp, xin việc làm) hoặc viên chức, cán bộ đang công tác tại các Cơ quan Nhà nước nhằm hoàn thiện hồ sơ kỹ năng sử dụng CNTT theo đúng các tiêu chuẩn do Cơ quan Nhà nước ban hành.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • Kiến thức: Cung cấp cho học viên các kiến thức tổng quát về môi trường tin học;
 • Kỹ năng: Giúp học viên đạt chuẩn sử dụng CNTT cơ bản. Cụ thể:
 1. a) Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản.
 2. b) Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản.
 3. c) Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản
 4. d) Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản

đ) Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản.

 1. e) Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản.

Học phí: 1.100.000 VNĐ/học viên

Chi phí thi + Cấp chứng chỉ: 550.000 VNĐ/học viên

Thời gian mở lớp: (Dự kiến)

– 22/7/2024 đến 3/8/2024

– 21/10/2024 đến 02/11/2024

– Khi chiêu sinh đủ học viên

Thời gian học: 06 buổi

Hình thức học tập: Trực tiếp hoặc Online tại Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

STT

Nội dung

 

1

Bài 1: MỞ ĐẦU       

 1. Máy vi tính
 2. Hệ thống tin học
 3. Giới thiệu các phần cứng thông dụng
 4. Giới thiệu các phần mềm thông dụng
 5. Làm quen với chuột và bàn phím

1 buổi

2

Bài 2: HỆ ĐIỀU HÀNH                              

1.              Khái niệm

2.              Hệ thống tập tin

3.              Các thao tác cơ bản trên tập tin

4.              Một số chương trình trong Control Panel

3

Bài 3: CÔNG CỤ DUYỆT WEB    

 1. Internet:
 2. Trang Web:
 3. Trình duyệt Web:
 4. Công cụ E-Mail và Chat

4

Bài 4: MICROSOFT WORD

 1. Giới thiệu về Microsoft Word
 2. Các định dạng cơ bản
 3. Sử dụng bảng
 4. Đối tượng đồ họa
 5. Một số chức năng khác

2 buổi

5

Bài 5: MICROSOFT EXCEL        

 1. Khái niệm
 2. Tổ chức các bảng tính
 3. Các hàm xử lý (chuỗi, ngày giờ, dò tìm, thống kê, Logic)
 4. Cơ sở dữ liệu (Sort, Filter)
 5. Biểu đồ thống kê
 6. In ấn

2 buổi

6

Bài 6: MICROSOFT POWERPOINT

 1. Khái niệm về bài trình diễn:
 2. Giới thiệu chung về các hiệu ứng
 3. Chi tiết về một số hiệu ứng.

1 buổi

 

Tổng cộng

6 buổi