Cùng với sự bùng nổ của Cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là giai đoạn chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay, các doanh nghiệp ngày càng nhận thức rõ tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong việc vận hành và phát triển. Do đó, nhu cầu được trang bị kiến thức nghề nghiệp liên quan đến công nghệ và chuyển đổi số trong các doanh nghiệp đang tăng lên nhanh chóng.

Trước những thay đổi không ngừng của của thị trường, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã và đang thiết kế các khóa học ngắn hạn nhằm trang bị những kiến thức về đổi mới sáng tạo, gắn liền với tư duy thiết kế, ứng dụng các công nghệ mới gắn liền với phân tích dữ liệu để từ đó giúp người học có các giải pháp xử lý công việc hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thị trường và xu hướng hội nhập toàn cầu.

Đến với các khóa học ngắn hạn của Trung tâm Công nghệ và Thiết kế, học viên sẽ được trang bị những kỹ năng, cập nhật kiến thức theo xu hướng thị trường. Được làm quen và cọ sát với các tình huống quản trị thực tế và xử lý thực trạng đang gặp khó khăn trong công việc. 

Trung tâm Trung tâm đào tạo Công nghệ và Thiết kế ATD thông tin các khóa học Tháng 7/2023 như sau:

➤ Khóa học Giải pháp Kinh doanh số

Ngày khai giảng: 11/7/2023

Đăng ký: https://atd.ueh.edu.vn/giai-phap-kinh-doanh-so/

➤ Phân tích dữ liệu với lập trình Python

Ngày khai giảng: 10/7/2023

Đăng ký: https://atd.ueh.edu.vn/phan-tich-du-lieu-voi-python/ 

➤ Tổng hợp phân tích dữ liệu bằng Excel

Ngày khai giảng: 10/7/2023 và 11/7/2023

Đăng ký: https://atd.ueh.edu.vn/tong-hop-va-phan-tich-du-lieu-bang-excel/ 

➤ Phân tích dữ liệu nghiên cứu với IBM – SPSS Statistics

Ngày khai giảng: 10/7/2023

Đăng ký: https://atd.ueh.edu.vn/phan-tich-du-lieu-nghien-cuu-voi-spss/ 

➤ Phân tích dữ liệu nghiên cứu với IBM – SPSS Amos và SmartPLS

Ngày khai giảng: 11/7/2023

Đăng ký: https://atd.ueh.edu.vn/phan-tich-du-lieu-nghien-cuu-voi-amos-va-smartpls/ 

➤ Xây dựng báo cáo quản trị thông minh với MS Power BI

Ngày khai giảng: 18/7/2023

Đăng ký: https://atd.ueh.edu.vn/power-bi/ 

➤ Machine Learning ứng dụng trong tài chính

Ngày khai giảng: 22/7/2023

Đăng ký: https://atd.ueh.edu.vn/may-hoc-ung-dung-trong-tai-chinh/ 

Để có thêm thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi đặc biệt và các gói Combo, các Anh/Chị vui lòng liên hệ Hotline bên dưới để được tư vấn và hỗ trợ thông tin cần thiết.