ỨNG DỤNG TƯ DUY THIẾT KẾ TRONG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI

(Khoá học ngắn hạn cho doanh nghiệp)

TỔNG QUAN

Khóa học “Ứng dụng Tư duy thiết kế trong phát triển sản phẩm mới”, được thiết kế theo hình thức Blended Learning gồm 4 buổi làm việc trực tiếp và hơn 10h làm việc trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams và các công cụ học trực tuyến khác vừa đảm bảo tính tương tác, duy trì được “lửa” sáng tạo nhưng vẫn cho bạn cơ hội linh động thời gian, địa điểm học và hoàn thành các nhiệm vụ..

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình học tập trung vào việc hướng dẫn học viên hiểu và ứng dụng phương pháp tư duy thiết kế vào việc phát triển sản phẩm mới theo tư duy hướng đến khách hàng, xuất phát từ vấn đề thực tiễn. Nội dung học hướng đến mục tiêu trang bị cho học viên tư duy phát triển sản phẩm mới, các công cụ như Business model canvas, PIC, MVP, AEIOU Empathy map, Problem Tree… được ứng dụng trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm theo phương pháp tư duy thiết kế.

Đối tượng tham gia: Chuyên viên phát triển sản phẩm của doanh nghiệp

Học phí: 4.900.000 VNĐ/HV (tại TP.HCM) | 5.500.000 VNĐ/HV (tại Hà Nội)

Thời gian học: 4 buổi (16 giờ)

Hình thức học tập: Online/Offline

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

BuổiNội dungChi tiết
1Quản trị sản phẩm trong doanh nghiệpBusiness model canvasXác định cơ hội phát triển sản phẩm mớiThu thập thông tin để tiến hành phân tích, phác thảo Product Innovation Charter (PIC)
2Tư duy thiết kế (1)Quy trình tư duy giúp tạo ra các giải pháp đổi mới sáng tạo.Stage 1&2: Empathize & Define problemAEIOU Empathy mapProblem Tree
3Tư duy thiết kế (2)Stage 3: IdeaStage 4: PrototypeCung cấp công cụ làm Idea và Prototype
4Tư duy thiết kế (3)Stage 5: TestĐánh giá và Kiểm tra ý tưởng

    Lượt xem: 52