LỚP BUỔI HỌC THỜI GIAN SỐ BUỔI KHAI GIẢNG HỌC PHÍ ÔN + THI
Chứng chỉ CNTT Cơ bản   Tối 246 18g00-20g30 3 buổi Theo nhu cầu  600.000đ
Tối 357 18g00-20g30 3 buổi Theo nhu cầu
Sáng 7-CN 08g00-11g00 3 buổi Theo nhu cầu
Chiều 7-CN 13g30-16g30 3 buổi Theo nhu cầu
Chứng chỉ CNTT Nâng cao   Tối 246 18g00-20g30 3 buổi Theo nhu cầu
Tối 357 18g00-20g30 3 buổi Theo nhu cầu
Sáng 7-CN 08g00-11g00 3 buổi Theo nhu cầu
Chiều 7-CN 13g30-16g30 3 buổi Theo nhu cầu
Đăng ký tại đây: http://thkt.ueh.edu.vn/dang-ky/
  • Lệ phí thi 300.000 đồng; thí sinh thi tự do 350.000 đồng.
  • Thí sinh đăng ký học hoặc dự thi phần nâng cao phải có chứng chỉ cơ bản
  • Học viên học trực tiếp trên máy, thực hành 1 học viên 1 máy.