MỤC TIÊU

Khóa học này giúp người học đặc biệt là các bạn sinh viên nâng cao kỹ năng sử dụng các công cụ Tin học văn phòng phổ biến để giải quyết các yêu cầu công việc hàng ngày từ cơ bản đến phức tạp, cụ thể:

  • Cung cấp kỹ năng ứng dụng hàm và công cụ Microsoft Excel vào việc tính toán, tổng hợp và phân tích dữ liệu để giải quyết những công việc hàng ngày và dựa vào kết quả tính toán giúp ra các quyết định quản lý.
  • Cung cấp kỹ năng cần thiết trong việc tạo ra các văn bản chuẩn và các bài thuyết trình mang tính sinh động, hiệu quả (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint).

Thời gian học: 6 buổi

Học phí: 600k/học viên

  • Giảm 10% học phí cho tất cả học viên nhóm 10.
  • Giảm 15%  học phí cho tất cả học viên nhóm 15.

Được cấp chứng chỉ của Trung tâm Công nghệ và thiết kế sau khi hoàn thành khóa học.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

PHẦN 1: MICROSOFT EXCEL (3 BUỔI)

STTNội dung
1

Bài 1: Hàm và các tình huống ứng dụng thực tế 

–  Nhóm hàm xử lý chuỗi

– Nhóm hàm số học và thống kê

– Nhóm hàm dò tìm

– Nhóm hàm thời gian

– Công thức trên mảng

2

Bài 2: Cơ sở dữ liệu 

– Tổ chức dữ liệu trên bảng tính

– Sắp xếp và trích lọc dữ liệu

– Định dạng dữ liệu theo điều kiện

– Kiểm tra nhập liệu

– Các hàm cơ sở dữ liệu

3

Bài 3: Tổng hợp và phân tích dữ liệu 

– Thống kê mô tả dữ liệu

– Báo cáo tổng hợp nhóm (Subtotal)

– Hợp nhất dữ liệu (Consolidate)

– Phân tích dữ liệu đa chiều (PivotTable và PivotChart)

4

Bài 4: Tự động hóa công việc với Macro

 – Tạo và  thực thi Macro

– Gán Macro cho các đối tượng điều khiển (Button, TextBox, Image,…)

– Sử dụng Form Controls: Spin Button, ListBox, CheckBox, ComboBox,…

 PHẦN 2: MICROSOFT WORD (2 BUỔI)

STTNội dung
1

Văn bản lớn 

– Cấu trúc văn bản lớn

– Các yêu cầu và những hạn chế thường gặp trong việc soạn thảo văn bản lớn

– Các kỹ năng tạo văn bản thống nhất và chuyên nghiệp với các kỹ thuật như  style, table, links, header & footer, section, PageLayout, References,…

2

Trộn thư (Mailings) và In ấn 

– Trình tự trộn thư

– Thay đổi trộn thư theo các yêu cầu khác nhau

– Thực hiện in ấn nhiều thư trên cùng 1 trang

3

Các công cụ nâng cao 

– Sử dụng thẻ Developer để tạo các form thu thập dữ liệu

– Khai thác công cụ Review để theo dõi và kiểm soát tài liệu.

– Bảo mật cho tài liệu.

 PHẦN 3: MICROSOFT POWERPOINT (1 BUỔI)

STTNội dung
1

Sử dụng các đối tượng trong mang lại hiệu quả cho bài trình chiếu 

– Làm việc với Picture và Clip Art

– Làm việc với SmartArt

– Làm việc với Table

– Làm việc với Shapes

– Làm việc với WordArt

2

Tạo liên kết và sử dụng các hiệu ứng trình chiếu hiệu quả 

– Liên kết đến một slide trình chiếu khác

– Liên kết đến một trang web

– Liên kết để mở một file dữ liệu

– Khai thác các Action Button

3

Tạo hiệu ứng cho bài trình chiếu 

– Hiệu ứng cho các đối tượng trong bài trình chiếu

– Hiệu ứng di chuyển slide

4

Khai thác các template hiệu quả 

– Áp dụng các template, theme có sẵn cho bài trình chiếu.

– Làm việc với Slide Master.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *