Những Lợi Ích Khi Học Tại Trung Tâm Tin Học Kinh Tế:

  • Phần mềm luyện thi miễn phí
  • Thi thử miễn phí
  • Thi không đạt được học lại miễn phí
  • Lớp qui mô nhỏ từ 10-40 học viên
  • Lệ phí thi: 750.000 đồng/1 học phần (Đăng ký tại Trung tâm, thi tại IIG Việt Nam)
Lịch Khai Giảng Khóa Mới: Học Online
LỚPBUỔI HỌCTHỜI GIANSỐ BUỔIKHAI GIẢNGHỌC PHÍ

MOS

WORD

Tối 24618g00-20g306 buổiTạm ngưng

Sinh Viên: 800.000đ

Khác (Người Đi Làm): 1.000.000đ

Tài khoản luyện thi GMetrix: 300.000đ

Tối 357

18g00-20g30

6 buổi

Tạm ngưng

S7-CN

08g00-11g00

6 buổi

Tạm ngưng

MOS

EXCEL

Tối 246

18g00-20g30

6 buổi

Tạm ngưng

Tối 357

18g00-20g30

6 buổi

Tạm ngưng

S7-CN

08g00-11g00

6 buổi

Tạm ngưng

MOS POWERPOINTTối 24618g00-20g306 buổiTạm ngưng
Tối 35718g00-20g306 buổiTạm ngưng
C7-CN13g30-16g006 buổiTạm ngưng

MOS

Chứng chỉ quốc tế
VND 800
k
học phần
  • Miễn phí tài liệu
  • Miễn phí tài khoản Gmetrix
  • Học lại miễn phí nếu không đạt
Đăng ký nhiều