Ngày 08/7 vừa qua, để mở đầu cho chuỗi workshop “Accelerate Your Career in the Digital Era” Trung tâm Đào tạo Công nghệ và Thiết kế  đã tổ chức đã thành công buổi workshop đầu tiên với chủ đề  “Phân tích dữ…

read more