BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

HR Analytics

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Phân tích nhân sự (HR Analytics) là lĩnh vực quan trọng trong quản lý nhân sự, tập trung vào các chỉ số và dữ liệu liên quan trực tiếp đến quản lý nhân sự nhằm giúp nhà quản

Đọc thêm »

Business Analyst in Practices

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Business Analyst có vai trò phân tích và đánh giá toàn bộ quá trình kinh doanh của doanh nghiệp để xác định vấn đề cần cải thiện, từ đó đề xuất hướng giải quyết cụ thể. Ngoài

Đọc thêm »

Kinh tế lượng ứng dụng

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN:  – Học Kinh tế lượng giúp người học có hệ thống phương pháp để tiến hành các nghiên cứu định lượng và thực chứng. – Hai mục đích chính của Kinh tế lượng:(1) kiểm nghiệm lý thuyết

Đọc thêm »