IC3 GS5 Online chỉ với 900k/3 học phần
Luyện MOS 2016 online chỉ với 300k
Tài khoản luyện thi MOS Gmetrix chỉ với 300k/tài khoản
Previous
Next
Nhân sự

BAN ĐIỀU HÀNH

1. TS. Thái Kim Phụng, Giám đốc Trung tâm

2. ThS. Trần Lê Phúc Thịnh, Phụ trách đào tạo

3. ThS. Võ Minh Hùng, Kế toán trưởng

4. Ông Huỳnh Quốc Tuấn, Ghi danh và Quản lý học viên

5. Bà Danh Thị Kim Huệ, Ghi danh và Quản lý học viên

6. Bà Nguyễn Thị Hằng, Ghi danh và Quản lý học viên

Đội Ngũ Giảng Dạy

1. ThS. Phan Hiền, Phó trưởng Khoa CNTTKD

2. ThS. Nguyễn Mạnh Tuấn, GV Khoa CNTTKD

3. ThS. Bùi Xuân Huy, GV Khoa CNTTKD

4. ThS. Trần Lê Phúc Thịnh, GV Khoa CNTTKD

5. ThS. Phạm Thị Thanh Tâm, GV ĐH Hoa Sen

6. ThS. Đinh Thị Kim Liên, GV ĐH Khoa học Tự nhiên

7. ThS. Nguyễn Công Nam, ĐH Kinh tế TP.HCM