MỤC TIÊU

Giúp người học:

– Thành thạo công việc xử lý dữ liệu

– Biết cách tổng hợp và thống kê dữ liệu

– Biết phân tích và trình bày dữ liệu theo nhiều tiêu chí

– Biết cách dự báo từ dữ liệu quá khứ để lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh

– Giải quyết các bài toán tối ưu trong kinh doanh và quản lý

– Nâng cao hiệu suất công việc bằng công cụ tự động

NỘI DUNG VÀ THỜI LƯỢNG

STT Nội dung Thời gian
1 Bài 1: Hàm và các tình huống ứng dụng thực tế 

– Nhóm hàm xử lý chuỗi

– Nhóm hàm số học và thống kê

– Nhóm hàm dò tìm

– Nhóm hàm thời gian

– Công thức mảng

Buổi 1
2 Bài 2: Cơ sở dữ liệu 

– Tổ chức dữ liệu trên bảng tính

– Sắp xếp và trích lọc dữ liệu

– Định dạng dữ liệu theo điều kiện

– Kiểm tra nhập liệu với Data Validation

– Các hàm cơ sở dữ liệu

Buổi 2
3 Bài 3: Tổng hợp và thống kê dữ liệu 

– Thống kê mô tả dữ liệu (Descriptive Statistics)

– Báo cáo tổng hợp nhóm (Subtotal)

– Hợp nhất dữ liệu (Consolidate)

– Tổng hợp dữ liệu đa chiều (PivotTable và PivotChart)

– Trình bày dữ liệu thống kê bằng đồ thị

Buổi 3
4 Bài 4: Phân tích độ nhạy What-If 

– Phân tích bảng 2 chiều với Data Table

– Phân tích kịch bản với Scenarios

– Phân tích xác định mục tiêu với Goal Seek

– Phân tích tối ưu với Solver

Buổi 4
5 Bài 5: Tự động hóa công việc với Macro  

– Tạo và  thực thi Macro

– Gán Macro cho các đối tượng điều khiển (Button, TextBox, Image,…)

– Sử dụng Form Controls: Spin Button, ListBox, CheckBox, ComboBox)

Buổi 5
TỔNG CỘNG 5 buổi

 

LỊCH KHAI GIẢNG:  tối 2-4-6, 3-5-7 hoặc sáng T7,CN bắt đầu từ 20/08/2018

HỌC PHÍ: 700.000đ / học viên

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾNhttp://thkt.ueh.edu.vn/dang-ky/