IC3 GS5 Online chỉ với 900k/3 học phần
Luyện MOS 2016 online chỉ với 300k
Tài khoản luyện thi MOS Gmetrix chỉ với 300k/tài khoản
Previous
Next

MỤC TIÊU

 

Tin học văn phòng hiện đang là kỹ năng quan trọng và cần thiết đối với nhân viên ở mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực. Đặc biệt là trong thời đại công nghệ số, các tổ chức/doanh nghiệp đang bắt đầu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh và điều hành.

Khóa học này giúp học viên nâng cao kỹ năng sử dụng các công cụ tin học văn phòng phổ biến (Word, Excel, PowerPoint) để giải quyết các công việc văn phòng từ cơ bản đến phức tạp.

 

ĐỐI TƯỢNG HỌC

  • Sinh viên cần hoàn thiện kỹ năng tin học văn phòng để xin việc.
  • Nhân viên tại các tổ chức, doanh nghiệp muốn nâng cao kỹ năng tin học văn phòng.

 

THỜI LƯỢNG: 9 buổi

 

HỌC PHÍ: 1.000.000 đồng/học viên

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 

PHẦN 1: MICROSOFT EXCEL (4 BUỔI)

STT

Nội dung

1

Bài 1: Hàm và các tình huống ứng dụng thực tế

–      Nhóm hàm xử lý chuỗi

–      Nhóm hàm số học và thống kê

–      Nhóm hàm dò tìm

–      Nhóm hàm thời gian

2

Bài 2: Cơ sở dữ liệu

–      Tổ chức dữ liệu trên bảng tính

–      Sắp xếp và trích lọc dữ liệu

–      Định dạng dữ liệu theo điều kiện

–      Kiểm tra nhập liệu

–      Các hàm cơ sở dữ liệu

3

Bài 3: Tổng hợp và phân tích dữ liệu

–      Thống kê mô tả dữ liệu

–      Báo cáo tổng hợp nhóm (Subtotal)

–      Hợp nhất dữ liệu (Consolidate)

–      Phân tích độ nhạy (What-If Analysis)

–      Phân tích dữ liệu đa chiều (PivotTable và PivotChart)

4

Bài 4: Tự động hóa công việc với Macro và VBA

–      Tạo và  thực thi Macro

–      Gán Macro cho các đối tượng điều khiển (Button, TextBox, Image,…)

–      Sử dụng Form Controls: Spin Button, ListBox, CheckBox, ComboBox,…

–      Làm việc với VBA

 

PHẦN 2: MICROSOFT WORD (3 BUỔI)

STT

Nội dung

1

Văn bản lớn

–      Cấu trúc văn bản lớn

–      Các yêu cầu và những hạn chế thường gặp trong việc soạn thảo văn bản lớn

–      Các kỹ năng tạo văn bản thống nhất và chuyên nghiệp với các kỹ thuật như : style, table, links, header & footer, section, Pagelayout, references,…

2

Trộn thư (Mailings) và In ấn

–      Trình tự trộn thư

–      Thay đổi trộn thư theo các yêu cầu khác nhau

–      Thực hiện in ấn nhiều thư trên cùng 1 trang

3

Các công cụ nâng cao

–      Sử dụng thẻ Developer để tạo các form thu thập dữ liệu

–      Khai thác công cụ Review để theo dõi và kiểm soát tài liệu.

–      Bảo mật cho tài liệu.

 

PHẦN 3: MICROSOFT POWERPOINT (2 BUỔI)

STT

Nội dung

1

Sử dụng các đối tượng trong mang lại hiệu quả cho bài trình chiếu

–      Làm việc với Picture và Clip Art

–      Làm việc với SmartArt

–      Làm việc với Table

–      Làm việc với Shapes

–      Làm việc với WordArt

2

Tạo liên kết và sử dụng các hiệu ứng trình chiếu hiệu quả

–      Liên kết đến một slide trình chiếu khác

–      Liên kết đến một trang web

–      Liên kết để mở một file dữ liệu

–      Khai thác các Action Button

3

Tạo hiệu ứng cho bài trình chiếu

–      Hiệu ứng cho các đối tượng trong bài trình chiếu

–      Hiệu ứng di chuyển slide

4

Khai thác các template hiệu quả

–      Áp dụng các template, theme có sẵn cho bài trình chiếu.

–      Làm việc với Slide Master.