IC3 GS5 Online chỉ với 900k/3 học phần
Luyện MOS 2016 online chỉ với 300k
Tài khoản luyện thi MOS Gmetrix chỉ với 300k/tài khoản
Previous
Next

MỤC TIÊU

Giúp người học:

  • Thành thạo công việc xử lý dữ liệu
  • Biết cách tổng hợp và thống kê dữ liệu
  • Biết phân tích và trình bày dữ liệu theo nhiều tiêu chí
  • Giải quyết các bài toán tối ưu trong kinh doanh và quản lý
  • Nâng cao hiệu suất công việc bằng công cụ tự động

NỘI DUNG VÀ THỜI LƯỢNG

STTNội dungThời gian
1Bài 1: Hàm và các tình huống ứng dụng thực tế

 

– Nhóm hàm xử lý chuỗi

– Nhóm hàm số học và thống kê

– Nhóm hàm dò tìm

– Nhóm hàm thời gian

– Công thức mảng

Buổi 1
2Bài 2: Cơ sở dữ liệu

 

– Tổ chức dữ liệu trên bảng tính

– Sắp xếp và trích lọc dữ liệu

– Định dạng dữ liệu theo điều kiện

– Kiểm tra nhập liệu với Data Validation

– Các hàm cơ sở dữ liệu

Buổi 2
3Bài 3: Tổng hợp và thống kê dữ liệu

 

– Thống kê mô tả dữ liệu (Descriptive Statistics)

– Báo cáo tổng hợp nhóm (Subtotal)

– Hợp nhất dữ liệu (Consolidate)

– Tổng hợp dữ liệu đa chiều (PivotTable và PivotChart)

– Trình bày dữ liệu thống kê bằng đồ thị

Buổi 3
4Bài 4: Phân tích độ nhạy What-If

 

– Phân tích bảng 2 chiều với Data Table

– Phân tích kịch bản với Scenarios

– Phân tích xác định mục tiêu với Goal Seek

– Phân tích tối ưu với Solver

Buổi 4
5Bài 5: Tự động hóa công việc với Macro 

 

– Tạo và  thực thi Macro

– Gán Macro cho các đối tượng điều khiển (Button, TextBox, Image,…)

– Sử dụng Form Controls: Spin Button, ListBox, CheckBox, ComboBox)

Buổi 5
TỔNG CỘNG5 buổi