Những Lợi Ích Khi Học IC3 Tại Trung Tâm Tin Học Kinh Tế:

  • Phần mềm luyện thi miễn phí
  • Thi thử miễn phí
  • Thi không đạt được học lại miễn phí
  • Lớp qui mô nhỏ từ 10-40 học viên

 Lịch Khai Giảng Khóa Mới:

LỚP BUỔI HỌC THỜI GIAN SỐ BUỔI KHAI GIẢNG HỌC PHÍ (*)

Phần 1

Máy tính căn bản

(Computing fundamentals) 

Tối 246 18g00-20g30 6 Tạm ngưng
Sinh Viên: 600.000đ
Khác (Người Đi Làm): 800.000đ
Tối 357 18g00-20g30 6 Tạm ngưng
Sáng 7-CN 08g00-11g30 6 Tạm ngưng
Chiều 7-CN 13g30-17g00 6 Tạm ngưng

Phần 2

Các ứng dụng chính

(Key Applications) 

Tối 246 18g00-20g30 6 Tạm ngưng
Tối 357 18g00-20g30 6 Tạm ngưng
Sáng 7-CN 08g00-11g30 6 Tạm ngưng
Chiều 7-CN 13g30-17g00 6 Tạm ngưng

Phần 3

Cuộc sống trực tuyến

(Living online) 

Tối 246 18g00-20g30 6 Tạm ngưng
Tối 357 18g00-20g30 6 Tạm ngưng
Sáng 7-CN 08g00-11g30 6 Tạm ngưng
Chiều 7-CN 13g30-16g00 6 Tạm ngưng

(*) Học phí trên chưa bao gồm lệ phí thi là 600.000 đồng/1 học phần

IC3 GS5

Online
VND 900
k
3 học phần
  • Miễn phí tài liệu
  • Miễn phí thi thử
  • Học lại miễn phí nếu không đạt
HOT